Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Sor. Immakuláta Alžbeta Žarnovická, S. Praem.

Žarnovická
Birth: Novembris 12, 1922

Death: Novembris 11, 1993

House: Olomouc-Svatý Kopeček

Other Categories:
 People » Departed » Sacro Monte (Provinciae Cechiae) » November » 11