Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Thaddeus Martinus van Schijndel, O. Praem.

van Schijndel
Birth: februari 16, 1923

Death: december 24, 2017

House: Abdij van Berne

Martien werd geboren te Gemert.  Hij volgde de opleiding aan de Latijnse school in Gemert.  In 1942 ontving hij het witte kleed van de norbertijnen in de Abdij van Berne.  Op 1944-09-17 legde hij de religieuze geloften en op 1948-08-04 volgde zijn wijding tot priester.
 
Het was zijn grote wens in de missie van India te gaan werken maar de staat India gaf daarvoor geen visum af.  Daarom ging hij naar Rome voor een studie aan het Gregorianum.  In 1960 rondde hij zijn studie kerkelijk recht af met het behalen van de doctorsgraad.  Terug in Nederland vond hij in maart 1953 een plaats in priorij ‘De Essenburgh’.  Hij werd docent filosofie en theologie aan de opleiding van de juniores.  Met plezier kon hij over die periode vertellen.
 
In 1956 verhuisde Thaddeus – Thadje voor zijn medebroeders – naar de ‘Hospitalité’ in Banneux.  Als rector ontfermde hij zich samen met enkele medebroeders van Tongerlo en Averbode over de talloze pelgrims die naar deze Maria-bedevaartplaats kwamen.  Zijn voorliefde ging uit naar gesprekken met de talloze zusters.
 
Dat bleek ook toen hij na zijn pensionering in 1998 terugkeerde naar Berne en werd aangesteld als medepastor van Huize ‘De Bongerd’ in Heeswijk.  Nog jaren zagen zijn medebroeders hem dagelijks naar ‘de overkant’ gaan om de eucharistie te vieren met de zusters van JMJ (congregatie van Jezus, Maria en Jozef), om zieken op te beuren en de zusters bij te staan die aan het einde van hun leven gekomen waren.
 
In de abdij leidde hij een enigszins teruggetrokken leven.  Hij vierde trouw de gebedsdiensten mee, zat aan bij de maaltijden maar trok zich daarna graag terug in zijn kamer om onder het genot van een sigaartje het een en ander te lezen.
 
De laatste jaren van zijn leven ondervond hij veel hinder van het feit dat zowel zijn gezicht als zijn gehoor sterk verminderden.  Het afgelopen jaar werd hij verzorgd door de medewerk(st)ers van Laverhof, eerst in Cunera/De Bongerd, daarna in huize ‘St. Barbara’.  Geheel volgens zijn wens is hij daar in alle rust overleden.
 
Other Categories:
 People » Departed » Berne » december » 24