Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Alberic Fred Van den Meerssche, O. Praem.

Van den Meerssche
Birth: mei 5, 1926

Death: mei 24, 2020

House: Abdij Tongerlo

Frederik Van den Meerssche werd geboren in Merksem.  Daar ontving hij pas op 1926-05-16 het doopsel en – gewild of niet – de naam van een norbertijnse zalige abt Fredericus van Hallum en van zijn grootvader en dooppeter.
 
Op wat latere leeftijd, als 23-jarige, werd Frederik op 1949-09-15 door prelaat E. Stalmans ingekleed als frater Alberic, samen met cfr. Wiro Spaas z.g., cfr. Sigismund Kerstens z.g., cfr. Michel Stalmans, cfr. Karel Van Hove z.g. en cfr. Ignace de Ruijter z.g.  Op 1951-09-15 verbond hij zich door religieuze geloften met de canonie van Onze-Lieve-Vrouw van Tongerlo.
 
Mgr. Carolus Amandus Vanuytven wijdde hem tot subdiaken op 1954-09-18 en tot diaken op 18 december van hetzelfde jaar.  Op 1955-08-14 wijdde missiebisschop Vanuytven hem tot priester.
 
Een aantal bedieningen volgden elkaar in een vloeiend ritme op: cfr. Alberic werd secretaris van het ‘Apostolaat voor Kerkelijk Leven’ op 1956-09-03 en medewerker van het werk ‘Mis van Eerherstel en Akolitaat’.  Op 1959-05-12 werd hij socius van de broedermeester Livinus Verheyen en in oktober regionaal proost van de Chirojeugd.  Op 1962-08-28 werd cfr. Van den Meerssche novicenmeester van de broeders.
 
Op 1965-05-01 benoemde prelaat J. Boel hem tot proost van de Sporta-jeugdkampen, op 28 oktober tot proost van de Pater Van Clé-turnkring en in december van hetzelfde jaar tot proost van Milac (katholieke vorming voor toekomstige miliciens) voor de afdeling Westerlo.  In februari 1966 werd hij medewerker van het tijdschrift ‘Sport en Jeugd’.  Hij bleef betrokken bij de werking van Sporta tot 1968-10-20.
 
Cfr. Alberic werd godsdienstleraar in het Sint-Bavoinstituut te Wilrijk en vanaf 1971-07-18 hulpaalmoezenier voor de binnenschippers.  Hij werd benoemd tot aalmoezenier van “Rijn en binnenvaart” en officier van het Zeewezen, op 1978-05-20.  Een apostolaat op en rond het Kerkschip dat hij met veel ijver en met kennis van zaken ter harte nam tot 1991-06-01.  Hij verhuisde dan op 1991-09-18 naar het ouderlijk huis in Merksem met de vertrouwde meubelen en huisraad.
 
In het nabijgelegen Woonzorgcentrum Melgeshof bleef hij actief in het pastorale werk en was hij celebrant in de weekendvieringen tot einde 2009.
 
Other Categories:
 People » Departed » Tongerlo » mei » 24