Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Trnava - Provincialát

Trnava - Provincialát

Prior: Sr. Akvína Jana Pavlíková (Superiorissa Provinciae)

Phone: +421-(0)948 232 199

Fax:

Address:
Kongregácia Sestier Premonštrátok
Slovenská Provincia
Krátka 10 / 917 08 Trnava 8
Slovakia

Other Categories:
 Places » Sisters » Slovenská Republika