Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Benedikt Jan Peeters, O. Praem.

Peeters
Birth: oktober 24, 1942

Death: juni 15, 2019

House: Abdij der Norbertijnen van Averbode

n: in Deurne (Antwerpen)

v: 1963-08-28

p: 1965-08-28

sac: 1970-03-01

De prilste herinneringen van Jan Peeters aan de abdij gaan terug tot zijn kindertijd.  De abdij was een tussenstop voor het gezin Peeters-Huyge op hun bedevaart naar Scherpenheuvel.  Naast de herinnering aan broeder Eduard in de kerk is vooral de stilte bijgebleven.  De stilte en het gevoel: hier is het dat ik moet zijn.  Dat stond de twaalfjarige Jan al zo vast als een paal boven water.
 
Maar eerst moest er nog een hele weg worden afgelegd: de middelbare schoolopleiding, begonnen in het Sint-Lievenscollege, voortgezet in het Sint-Lodewijksinstituut in Antwerpen en voltooid met een vijf schooljaren durende studie Latijn-wiskunde aan het Don-Bosco-instituut in Kortrijk, in de afdeling ‘late roepingen’.
 
Zo kwam Jan dus naar Averbode op 1963-08-16 waar hij ingekleed werd op 28 augustus en de kloosternaam Benedictus kreeg.  Het was een tijd van verandering en beweging.  Het noviciaat viel samen met het tweede Vaticaans Concilie
 
Na de priesterwijding door mgr. Paul Schoenmakers werd Jan gevraagd om mee te werken in de werkgroep voor levensverdieping, opgericht om op aangepaste wijze de werking van de eucharistische kruistocht verder te zetten.  De bedoeling was dat Jan zich zou toeleggen op catechese voor kinderen, maar het liep anders.  Bij de oprichting van de werkgroep voor levensverdieping werd het bezinningscentrum en zijn werking in deze werkgroep ondergebracht.  In die werking van het bezinningscentrum ontbrak een aanbod voor volwassenen, iets waaraan vele gelovigen in het begin van de zeventiger jaren nood hadden.
 
Van 1973 tot 1989 richtte Jan meditatiecursussen in, waarbij zowel yoga als oosters christelijke meditatievormen aan bod kwamen.  Deze cursussen waren een succes en telkens volgeboekt.  In die periode verschenen van zijn hand twee meditatieboekjes, Er schuilt een juweel in jezelf en Zie je de lotusbloem.
 
Op 1981-08-01 werd Jan Peeters benoemd tot ziekenhuispastor in Stuyvenberg in Antwerpen.  Daarmee eindigde ook zijn opdracht als ceremoniemeester van abt Koenraad Stappers, een taak die hij met veel verve volbracht.
 
Op 1987-12-20 werd hij aangesteld als pastoor van de Sint-Eligius parochie.  Een echte stadsparochie, een gegeven waar Jan, als oud-parochiaan van Sint-Rochus in Deurne, wel voeling mee had.  In 2003 werd Jan benoemd tot parochievicaris van Sint-Eligius, Sint-Amandus en Sint-Lambertus.  In 2008 kon hij op rust gaan, hoewel hij verder dienst deed in Sint-Eligius.
 
 
Other Categories:
 People » Departed » Averbode » Juni » 15