Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Nová Říše

Nová Říše

Canonia, anno 1211 fundata ut monasterium sororum O. Praem., anno 1641 facta est praepositura canonicorum sui iuris.  Anno 1733  evecta est in abbatiam.  Filia Zabrdovicensis.  Cechia, Moravia, Diocesis Brunensis.

Abbot: Rev.mus D. Marianus Rudolphus Kosík

Prior: A. R. D. Siardus Camillus Novotný

Phone: +420 567 318 110

Fax: +420 567 318 110

Address:
Kanonie Premonstrátů v Nové Říši
U Kláštera 1
588 65 Nová Říše
Czech Republic

Other Categories:
 Places » Bohemica Circary » Česká Republika