Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Hugo Ludovicus Márton, O. Praem.

Márton
Birth: October 3, 1913

Death: November 2, 2007

House: Abbatia Magnovarad

Márton Lajos Hugó 1913. október 3-án született az erdélyi Zetelakán. Diákéveit Székelyudvarhelyen töltötte, érettségi után az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegye szeminaristája volt egy évig. 1934-ben lépett be a Premontrei Rendbe, első fogadalmát egy évre rá tette le, ünnepélyes örökfogadalmát pedig 1939. december 10-én, szintén Nagyváradon. 1940. május 5-én szentelte pappá Márton Áron erdélyi püspök a nagyváradi római katolikus székesegyházban.
 
Először Jászóváron, majd Budapesten dolgozott. 1947-ben került Rómába, ahol a Római Szent Norbert Kollégium prefektusa lett, és a premontrei generális apát asszisztense. Közben egyházjogi doktorátust szerzett a Római Lateráni Pápai Egyetemen. 1954-től 1968-ig a Premontrei Kanonokrend szenttéavatásokkal foglalkozó generális posztulátora. Ugyanakkor 1960-tól a „Kirche in Not – Szükséget szenvedő Egyház” premontrei alapítású segélyszervezet osztályvezetője Belgiumban, majd Németországban, később pedig a római székhelyű részleg főszámvevője. A kommunista rezsim idején is fenntartja a kapcsolatot a szétszóratásba kényszerült, börtönbe vetett magyarországi, erdélyi és felvidéki rendtársaival.
 
A segélyszervezettől vonult nyugdíjba az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek római zarándokházába, ahol, mint előzőekben is, a nővérek káplánja és lelki atyja volt. Nyugdíjas éveiben is tevékeny maradt, segítette a kommunista rezsim bukása után a Váradhegyfoki Prépostság visszaállítását. Áldozatos munkájáért a Magyar Köztársaság érdemkereszttel tüntette ki. 1999-ben Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost-prelátus a rendfőnöki székbe való megválasztása után Hugó atyát préposti vikáriussá és a Prépostság provizorává nevezte ki.
 
Élete és munkássága úgy a prépostság keretein belül, mint a Premontrei Kanonokrend központi kormányzatán belül korszakalkotó volt.
Other Categories:
 People » Departed » Magnovarad » November » 2