Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Rev.mus D. Marcel Gustaaf Lasters

Lasters
Birth: juli 17, 1938

Death: mei 22, 2019

House: Abdij Postel

Werd hij geboren te Rumst.  Ingekleed in de abdij van Postel op 1957-09-12, verbond hij zich op 1959-09-12 door professie aan dit klooster.  Op 1964-07-19 werd hij tot priester gewijd.  Op 1967-06-30 behaalde hij het diploma van regent.  Van 1967-09-01 tot 1968-06-30 was hij godsdienstleraar aan het O.-L.-V. van Lourdes-Instituut te Arendonk en aan het Sint-Teresia-Instituut te Berchem.  Van 1968-09-26 tot 1970-07-19 was hij als missionaris werkzaam in het bisdom Lolo (Congo).  Daarna vervulde hij onder andere de volgende taken: retraitepredikant in het bezinnings- en ontmoetingscentrum van de abdij (juli 1970 tot januari 1988), novicen- en geprofestenmeester (1973-07-02 tot 1997-06-29) en docent logica en antropologie in de studieconcentratie ‘Agripo’ (september 1971 tot juni 1992).  Van 1988-02-01 tot 1997-06-20 was hij prior.  Op 1997-06-20 werd hij door zijn medebroeders verkozen tot 18de prelaat van Postel.  Op 1997-07-19 werd hij door Mgr. Van den Berghe tot abt gezegend.  Als prelaat van Postel was hij ook vader-abt van de norbertijnenpriorij te Kinshasa.  Op 2008-06-16, nam hij ontslag als prelaat.  Daarna vervulde hij nog enkele kleine taken in de gemeenschap.
 
Other Categories:
 People » Departed » Postel » mei » 22