Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Rev.mus D. Edmundus Lorandus Horváth, O. Praem.

Horváth
Birth: augusztus 16, 1929

Death: november 18, 2020

House: Csornai Premontrei Apátság

Rendtársunk án született Szombathelyen.  Középiskoláit a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban végezte, majd a Premontrei Rend Csornai Prépostságába kérte felvételét, ahol a szerzetesrendek feloszlatásáig két évet tölthetett.  A szerzetesrendek működésének betiltása után a Szombathelyi Egyházmegye Szemináriumában, majd a Budapesti Központi Szemináriumban folytatta tanulmányait, ahol a Hittudományi Akadémián teológiai doktorátust szerzett.  1952-06-12 én a szombathelyi székesegyházban szentelte pappá Kovács Sándor megyéspüspök.

1955-től káplán-hitoktató volt Vásárosmiskén, Celldömölkön, Csesztregen, Zalaegerszegen.  1959-ben titokban tette le szerzetesi örökfogadalmát Klempa Károly premontrei szerzetes, veszprémi apostoli kormányzó kezébe.  1972 szeptemberétől 1990-ig a Győri Hittudományi Főiskola tanáraként erkölcsteológiát és lelkipásztorkodástant tanított.  Ebben az időszakban több tanulmányt írt, a II. vatikáni zsinat dokumentumainak magyar kiadásában háromhoz ő írt hivatalos kommentárt.

Miután a szerzetesrendek újrakezdhették munkájukat, 1990-06-12 én rendtársai prépost-prelátussá választották, majd Pataky Kornél a csornai premontrei templomban apáttá benedikálta.  Szívügye volt rendházaink visszaszerzése és renoválása.  Legnagyobb öröme a Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium újranyitása volt 1994 szeptemberében.

2009-08-16 án, 80. születésnapján adta át közössége vezetését, de ezután is részt vett a növendékek oktatásában és szerzetesi életre nevelésében, ugyanakkor hálás volt mindazért a szeretetért és segítőkészségért, amit rendtestvéreitől kapott.

Other Categories:
 People » Departed » Csorna » november » 18