Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Holíč

Holíč

Domus fundata anno 1999, dependens a canonia Strahoviensi in archidioecesi Bratislaviensis-Tyrnaviensis. Slovacchia (SK).

Prior: A. R. D. Viktor Štefan Locner

Dependent House of:
Strahov

Phone: +421 34/66 822 14

Fax:

Address:
Rím.-kat. farský úrad
Nám. sv. Martina 2
908 51 Holíč
Slovakia

Other Categories:
 Places » Bohemica Circary » Slovenská Republika