Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Sor. Anežka Zdeňka Hlaváčková, S. Praem.

Hlaváčková
Birth: Maii 23, 1917

Death: Iunii 19, 1998

House: Olomouc-Svatý Kopeček

Other Categories:
 People » Departed » Sacro Monte (Provincia Bohemo-Moravica) » Iunius » 19