Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Sor. Adriana Antonie Hájková, S. Praem.

Hájková
Birth: Maii 15, 1908

Death: Novembris 29, 1989

House: Olomouc-Svatý Kopeček

Other Categories:
 People » Departed » Sacro Monte (Provinciae Cechiae) » November » 29