Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Bavo Jozef Grauwen, O. Praem.

Grauwen
Birth: april 15, 1932

Death: mei 5, 2017

House: Abdij Postel

In 1950, een heilig jaar, trad Jozef Grauwen toe tot de norbertijnenabdij van Postel.  Hij was toen achttien jaar.  Bij zijn inkleding ontving hij de naam Bavo. Zes jaar later werd hij tot priester gewijd.  Tot in 1970 woonde en werkte hij in de abdij: eerst in het archief en de bibliotheek, vervolgens als docent moraal in de priesteropleiding van de abdij.  Vanaf 1970 was hij werkzaam buiten de abdij.  Hij werd toen onderpastoor in Vosselaar (parochie Onze-Lieve-Vrouw).  In 1987 verruilde hij de parochiepastoraal voor de ziekenhuispastoraal te Turnhout, als aalmoezenier van het Sint-Jozefziekenhuis.  Vijf jaar later, in 1992, werd hij aalmoezenier van twee rusthuizen in Beerse.  In 2006 ging hij met emeritaat en trok hij zich terug in het rusthuis Onze-Lieve-Vrouw in Beerse.

Confrater Bavo vervulde de hem toevertrouwde taken nauwgezet.  Vieringen en homilieën werden grondig voorbereid.  Hij werkte hard en goed. Samenwerken met anderen lag hem niet zo.  Het toedienen van de sacramenten was voor hem van wezenlijk belang: de ziekenzalving, de eucharistie en de communie.

Other Categories:
 People » Departed » Postel » mei » 5