Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Bernard Valentijn Fets, O. Praem.

Fets
Birth: april 17, 1936

Death: juli 5, 2019

House: Abdij der Norbertijnen van Averbode

n: in Kortenaken

v: 1955-09-12

p: 1957-09-12

sac: 1961-07-30

Confrater Bernard, die na zijn priesterwijding vanuit Averbode naar Rome werd gezonden voor verdere studies.  In 1964 studeerde hij af aan het Pauselijk Atheneum Sant’ Anselmo met een proefschrift over de paasvespers bij de premonstratenzers.
 
Als docent liturgie (1964-1970/ 1973-1977), als sacrist rond de abtszegening van abt Stappers, als cantor, ceremoniemeester en voorzitter van de liturgische commissie van de abdij (1973-1977) heeft Bernard een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van de abdijliturgie na het Tweede Vaticaans Concilie.  Hierbij is hij altijd trouw gebleven aan de grote principes van de liturgievernieuwing van het Concilie. Bernard was op dat vlak zeer competent en paste dat ook toe in de parochies waar hij pastoor werd.  Om die reden was hij ook lid van de diocesane liturgische commissies van het aartsbisdom, Antwerpen en Hasselt.
 
Als jonge priester kreeg hij ook de taak van cellier (1965-1967), werd hij medewerker (1964-1965) en daarna directeur (1967-1970) van het bezinningscentrum en was hij gastenpater van 1973 tot 1977.
 
Na het generaal kapittel in Wilten werd Bernard in 1970 naar Astorga (Spanje) gezonden om de norbertinessen van de kloosters in Toro en Villoria bij te staan op geestelijk en materieel gebied.  Hij bleef afgevaardigde van de Orde voor de Spaanse zusters tot in 1988.  Het feit dat de Spaanse norbertinessen geïntegreerd zijn in de Orde en dat zij zich aangepast hebben aan de vernieuwingen van het Concilie is grotendeels te danken aan de inzet van Bernard.
 
Abt Stappers wilde in de parochie van het Heilig Sacrament in Berchem-Groenenhoek geleidelijk een gemeenschap van confraters vormen die zou instaan voor de pastoraal.  De opzet verliep moeilijker dan verwacht.  In 1977 aanvaardde Bernard de opdracht om in de Groenenhoek de gemeenschap van confraters te leiden.  Hij was er onderpastoor en in 1980 pastoor van de parochie.  Hij bouwde er onder meer een nieuw parochiecentrum.
 
In 1991 verhuisde Bernard naar Kortenbos om er pastoor en rector van de bedevaartkerk te worden.  Hij was er de voortrekker bij de geslaagde restauratie van de basiliek en van de pastorij.  Van 1998 tot 2006 was hij pastoor van Zichem en vanaf 2000 was hij ook verantwoordelijk voor Messelbroek.
 
In 1999 werd hij tevens procurator van het project Santhi Bhavan in Calicut (Kerala, India) tot in 2015.  Een project voor de opvang van psychiatrische patiënten, opgericht door onze cfr. Martin Parathazza z.g.  Meerdere malen reisde Bernard naar India en hier wist hij vele vrijwilligers te motiveren voor het verzamelen van fondsen.
 
Vanaf 2000 was hij ook aalmoezenier van de Landelijke Rijvereniging De Wijngaard in Veerle.
 
In 2006 keerde Bernard terug naar de abdij.  Trouw en enthousiast nam hij deel aan de gebedsdiensten en aan het gemeenschapsleven.  Hij was begaan met het wel en wee van de medebroeders.  Hij werd ziekenmeester (tot 2011) en in het onthaal was hij een wijze raadgever voor vele mensen in geestelijke nood.
 
In 2012 benoemde de abt-generaal Bernard opnieuw tot contactpersoon voor de Spaanse zusters.
 
De laatste maanden ging zijn gezondheid snel achteruit.  Hij hield zich zo sterk mogelijk.  Hij bleef hoopvol en optimistisch tot het einde.
 
Dikwijls was hij naar Lourdes geweest als begeleider van bedevaarten (Landelijke gilden, KVL, KLJ).  Nu plande hij er als zieke heen te gaan met vrienden, maar zijn gezondheid liet het niet meer toe en enkele dagen later is hij in het ziekenhuis overleden.
 
 
Other Categories:
 People » Departed » Averbode » Juli » 5