Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Eleutheer Kamiel Duchatelez, O. Praem.

Duchatelez
Birth: mei 29, 1927

Death: september 10, 2019

House: Abdij der Norbertijnen van Averbode

n: in Tessenderlo

v: 1945-09-12

p: 1947-09-12

sac: 1951-08-12

Nog voor het einde van zijn opleiding werd Eleutheer naar Rome gezonden voor verdere studie, waar hij het baccalaureaat in de theologie behaalde.  Vanaf zijn terugkeer in de abdij van Averbode in 1952 speelde hij tot 1996 een belangrijke rol in de priesteropleiding van de abdij, waarbij ook andere norbertijnenabdijen aansloten.  Hij was docent dogmatische theologie vanaf 1952 gedurende 44 jaar.  Later doceerde hij ook de vakken spiritualiteit en patrologie.  Van 1956 tot 1967 was Eleutheer eveneens socius van de geprofestenmeester en van 1967 tot 1991 was hij studieprefect voor de afdeling theologie.  Hij was een uitstekend professor die zijn lessen goed voorbereidde.  Geregeld publiceerde hij artikels, waarvan meerdere in internationale tijdschriften, en hij was auteur van verschillende boeken.  In zijn boeken trachtte hij theologie en spiritualiteit te vertalen naar een breder publiek, vaak door het gebruik van verhalen.
 
Na zijn priesterwijding deed hij tijdens het weekend dienst eerst in Rillaar, daarna in Eindhout.  Van 1970 tot 1992 was hij benoemd onderpastoor te Eindhout.  Hij was er zeer geëngageerd in de buurtwerking en de jongerenpastoraal.
 
In 1995 werd hij benoemd tot exorcist in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.  Voor ontelbare mensen is hij een steun geweest door naar hen te luisteren, hen raad te geven en met hen te bidden.
 
Eleutheer was een man van gebed.  Zijn brevier en zijn geestelijke lectuur lagen steeds klaar, tot de laatste dag.  Zijn devotie tot Maria uitte zich door elke dag de eucharistie te vieren aan het altaar van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.
 
Vanaf zijn intrede leefde hij in de abdijgemeenschap en nam er trouw deel aan alle activiteiten van  het gemeenschapsleven.
 
Wij hebben Eleutheer Kamiel gekend als iemand met een groot geloof en een sterke wil, die zichzelf niet spaarde.  Hierdoor heeft hij gedurende zijn leven vele beproevingen moedig gedragen, vooral de laatste jaren.
 
In 1976 publiceerde hij een boek met als titel ‘Als ik mijn ogen sluit, zie ik Hem’, naar een citaat van de Griekse schrijver Kazantzakis.
 
 
Other Categories:
 People » Departed » Averbode » September » 10