Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Dominik Josef Doubrava, O. Praem.

Doubrava
Birth: prosinec 7, 1945

Death: leden 23, 2019

House: Královská kanonie premonstrátů na Strahově

Narodil se v Brodu u Nechvalic.  Po maturitě a absolvování vojenské služby vystudoval v letech 1967-72 Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích.  Během studií vstoupil tajně do premonstrátského řádu a před jáhenským svěcením složil v Praze na Strahově slavné sliby.  Na kněze byl vysvěcen 1972-06-24 v Praze.  Působil pak jako kaplan v Dambořicích (1972), v Břeclavi (1973– 75) a v Jihlavě (1975–76).  V letech 1976-90 spravoval farnost v Rožné nad Pernštejnem a následně v Brně-Židenicích (1990–91).  Od roku 1991 se na deset let ujal správy jihlavské farnosti u sv. Jakuba a v letech 2001–2009 stál v čele farnosti a poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce.  Svou aktivní službu zakončil péčí o farnost Lhenice (2009–15). 
 
Chodíval rád meditovat do lesa, miloval filozofii a vydával brožované mozaiky moudrosti a zkušenosti.  Poslední roky života zápasil se zdravotními obtížemi a strávil je v kněžských domovech v Českých Budějovicích-Suchém Vrbném a ve Veselí nad Lužnicí.
 
Other Categories:
 People » Departed » Strahov » leden » 23