Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Sor. Hyacinta Růžena Doškárová, S. Praem.

Doškárová
Birth: Ianuarii 19, 1895

Death: Februarii 15, 1984

House: Olomouc-Svatý Kopeček

Other Categories:
 People » Departed » Sacro Monte (Provincia Bohemo-Moravica) » Februarius » 15