Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Wenceslaus Josephus de Wolf, O. Praem.

de Wolf
Birth: augustus 31, 1929

Death: juni 19, 2016

House: Abdij van Berne

n: in Roosendaal
 
v: 1949-09-17
 
p: 1951-09-17
 
sac: 1955-08-07
 
Jos studeerde bij de Lazaristen.  Daar werden de grote lijnen uitgezet, die bepalend geweest zijn voor zijn leven: liefde voor de liturgie en voor de Franse taal en de ontmoeting met een medeleerling die hem de weg wees naar de abdij in Heeswijk.  Nog voor de Priesterwijding raakte hij betrokken in het Liturgisch Apostolaat van de abdij.  Vele werkgroepen in de abdij, en in ordesverband
mochten rekenen op Jos.  Het magnum opus was het Liturgisch Woordenboek, waarvan hij de redactiesecretaris was.  Ook zijn pastorale activiteiten hadden iets met liturgie van doen.  Hij was co-pastor van het verpleeghuis Cunera, assisteerde in de omliggende parochies en werd daarom vaak gevraagd voor een doop of huwelijk.  Voor velen was hij ook een vraagbaak.  Als zijn
geheugen hem in de steek liet, dan was er nog zijn agenda ofwel het laatste redmiddel: zijn kaartenbak.  Hij stierf zoals hij geleefd had: in het vertrouwen te mogen deelnemen aan de hemelse liturgie.
 
Other Categories:
 People » Departed » Berne » juni » 19