Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Thaddeus Herman De Clerck, O. Praem.

De Clerck
Birth: Augustus 23, 1927

Death: November 11, 2018

House: Abdij der Norbertijnen van Averbode

Geboren te Ekeren-Donk.  Ingekleed als norbertijn van Averbode op 1947-09-12 met als kloosternaam Thaddaeus.  Verbond zich door professie op 1949-09-12.  Priester gewijd te Averbode op 1953-08-09.  Op 1954-08-25 werd Herman naar het Sint-Michiels- college te Brasschaat gezonden.  Hij was er leraar, prefect (1960), vicerector (1962) en vanaf.

 

1968-07-01 rector van het college.  In deze functie was hij zowel algemeen directeur van de hele school als overste van het convent van de norbertijnen aldaar.  Op 1987-12-31 keerde hij terug naar de abdij waar hij op 1988-01-01 prior werd en ziekenmeester.  Beide functies vervulde hij tot 1999-08-31.  Van 1988 tot 1993 was hij tevens socius van de novice- en geprofestemeester.

 

Op 1999-09-01 verhuisde Herman naar Wezemaal als meewerkend priester in het decanaat, later federatie Rotselaar.

 

Op 2007-12-19 keerde hij terug naar de abdij.  Van oktober 2013 tot 2017-09-27 verbleef hij in het Woon- en Zorgcentrum te Rillaar.

 

Other Categories:
 People » Departed » Averbode » November » 11