Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

Rev.mus D. Petrus Marcel Broeckx, O. Praem.

Broeckx
Birth: januari 23, 1927

Death: juni 19, 2014

House: Abdij Postel

Geboren in 1927, trad hij in 1947 toe tot de norbertijnenabdij van Postel (gemeente Mol). In 1949 verbond hij zich door professie aan deze abdij. Na zijn priesterwijding, in 1953, behaalde hij in Leuven een licentie in de theologie en in de Bijbelse filologie. 
 
Van 1956 tot 1970 oefende hij verschillende functies uit in de abdij. Zo was hij novicemeester, docent exegese in de priesteropleiding en prior. Van 1970 tot aan zijn verkiezing tot prelaat, was hij proost van een norbertinessenpriorij in Nederland. In 1985 werd hij door zijn Postelse medebroeders tot prelaat gekozen en door de bisschop van Antwerpen tot abt gezegend. Prelaat Broeckx legde zich vooral toe op liturgie en verkondiging. Hij publiceerde ook enkele religieuze boeken. Tegelijkertijd werd de materiële uitbouw van de abdij, onder zijn voorganger begonnen, voortgezet. 
 
Onder zijn bewind, werd de norbertijnengemeenschap Notre-Dame de l’Assomption in Kinshasa (Congo), door Postelse kloosterlingen gesticht, een zelfstandige priorij binnen de norbertijnenorde. De overledene droeg overigens de eretitel van ‘vader-abt van de priorij Notre-Dame de l’Assomption’, waarmee de band tussen de moederabdij van Postel en haar dochterstichting in Congo benadrukt werd. Op het einde van zijn ambtstermijn, in 1997, nam prelaat Broeckx ontslag.
 
Other Categories:
 People » Departed » Postel » juni » 19