Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Olav Jannes Kavelaars, O. Praem.

Kavelaars
Birth: Maart 11, 1935

Death: Mei 23, 2012

House: Grimbergen


Jan Kavelaars werd geboren in Zevenbergse Hoek (Ned.), op 11 maart 1935 Hij ontving het norbertijner ordeskleed op 17 september 1956 in de abdij van Grimbergen en kreeg de kloosternaam Olav. Twee jaar later verbond hij zich aan deze gemeenschap door het uitspreken van zijn geloften.

Op de dag van zijn priesterwijding, 6 augustus 1962, werd hem bekend gemaakt dat hij als priester zou mogen werken ten dienste van de Kerk in Zuid-Afrika, waar de abdij van Grimbergen in 1951 een missie begonnen was.

Op 13 november 1963 vertrok hij voor de eerste keer vol geestdrift en geloof naar Kaapstad.
De eerste tien jaar werkte hij als aalmoezenier voor de Nederlandstaligen in de Kaapprovincie. Hij was overal waar hij kwam een gewaardeerd en bezield priester en voor velen een trouwe vriend.

Vanaf 1977 was hij pastoor in de kleurlingenparochie in Worcester.
In 1986 verhuisde hij naar de nieuwe priorij in Kommetjie (Kaapstad) waar hem de kleurlingenparochie van Ocean View werd toevertrouwd. Na de dood van de stichter van de missie Waltman Smeets, werd hij tot prior benoemd en tevens tot pastoor van Kommetjie.

Door een zware ziekte getroffen moest hij tot zijn grote spijt afscheid nemen van zijn medebroeders, van zijn parochianen en heel veel vrienden. Hij verliet voor altijd zijn priorij op 22 april 2012 en kwam terug naar het huis van zijn professie.
Omringd door zijn familie en medebroeders is hij vol overgave en geloof naar het hemelse vaderhuis overgegaan op woensdag 23 mei 2012.
Begrafenis is op dinsdag 29 mei om 11 uur in de abdij van Grimbergen

Other Categories:
 People » Departed » Grimbergen » Mei » 23