Order of Premontre, Premonstratensians, Norbertines, and White Canons

R. D. Cyril Leo Caals, O. Praem.

Caals
Birth: Januari 29, 1939

Death: Augustus 26, 2009

House: Abdij der Norbertijnen van Averbode

  • Zoon van Alfons Caals en Maria De Backer
  • Norbertijn van Averbode
  • Procurator-generaal van de Orde van Prémontré

Op 29 januari 1939 werd hij geboren te Schoten. Ingekleed in de abdij op 28 augustus 1958 verbond hij zich op 28 augustus 1960 door professie aan deze gemeenschap. Op 3 april 1965 werd hij door bisschop Leon De Kesel priester gewijd in de abdijkerk. Hij studeerde Liturgie te Rome. In 1967 werd hij in de abdij circator, socius van de magister en ceremoniarius en in 1968 cantor. Van 1970 tot 2002 doceerde hij Liturgie. In 1974 werd hij supprior. Vanaf 1975 ging hij wekelijks een dag naar het Sint-Michielscollege te Schoten om er godsdienstles te geven. In 1980 werd hij prior en in 1986 tevens provisor. Vanaf 1988 werd hij in het Generalaatshuis van de Orde te Rome rector van het Collegio San Norberto, overste en secretaris van het Ordesdefinitorium. Vanaf 1994 werd hij lid van het provisorencollege van Sint-Juliaan van de Vlamingen te Rome. In 1995 werd hij door de abt-generaal en het Ordesdefinitorium benoemd tot procurator-generaal en voorzitter van de Juridische Commissie. Vanaf 2005 engageerde hij zich tevens als deeltijds medewerker in de priorij van Bois-Seigneur-Isaac. Hij overleed in de abdij op 26 augustus 2009.

Other Categories:
 People » Departed » Averbode » Augustus » 26